KADRY - PŁACE - ZUS

1/1

“To, jak klient postrzega świat – to Twoja rzeczywistość

Kate Zabrskie

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy następujące czynności:

  • sporządzanie list płac na podstawie otrzymanej ewidencji,

  • sporządzenie umów zlecenia, umów o dzieło

  • rozliczanie i sporządzanie rachunków do umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,

  • rozliczanie urlopów, wynagrodzeń chorobowych, odpraw i ekwiwalentów,

  • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła oraz podawanie comiesięcznej informacji,

  • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS,

  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego podatników oraz pracowników i zleceniobiorców,

  • sporządzanie deklaracji rocznych podsumowujących PIT-4R,

  • sporządzanie informacji dla pracowników, zleceniobiorców o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B,

  • sporządzanie sprawozdań GUS