KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1/1

“Do podatków nie wystarczy umysł

matematyka; tutaj potrzebny jest filozof”

Albert Einstein

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów obejmuje następujące czynności:

  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-prawnym i rachunkowym,

  • prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych,

  • prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla potrzeb podatku VAT, VAT-UE,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, tabeli amortyzacji,

  • sporządzanie, podpisywanie (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE,

  • rozliczanie podatku dochodowego miesięczne lub kwartalne,

  • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o podatku dochodowym wg skali (PIT-36) lub podatku rozliczanego liniowo (PIT-36L),

  • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,

  • obsługa kadrowo-płacowa i ZUS  pracowników i zleceniobiorców,

  • pomoc w zgłoszeniach zmian w CEiDG.

Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami poprowadzimy kontrolę Państwa rozrachunków, na podstawie otrzymanych dowodów zapłaty, wyciągów bankowych oraz oświadczeń.