Księgi podatkowe

Księgi podatkowe

1/3
Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.

Albert Einstein – wybitny fizyk, twórca emisji wymuszonej.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są wszystkie spółki prawa handlowego, spółki komandytowe. Księgowość spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą określa Ustawa o Rachunkowości.

W ramach podpisanej umowy o kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o Rachunkowości na podstawie dostarczonych przez klienta dowodów księgowych, uzupełnionych o sporządzane przez biuro rachunkowe dowody wewnętrze, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac itp,

 • prowadzenie ewidencji, tabeli amortyzacji posiadanych środków trwałych,

 • obliczanie dochodu oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub/i osób fizycznych,

 • rozliczanie rozrachunków, poprzez wprowadzanie raportów kasowych, wyciągów bankowych,

 • sporządzanie niezbędnych ewidencji mających na celu rozliczanie transakcji unijnych, importu i eksportu,

 • prowadzenie dodatkowych ewidencji dla potrzeb odwrotnego obciążenia,

 • kontrola rozrachunków dla potrzeb „ulgi za złe długi”,

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,

 • sporządzenie elementów sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,

 • sporządzenie zeznania rocznego,

 • obsługa kadrowo-płacowa i ZUS pracowników i zleceniobiorców,

 • sprawozdania statystyczne dla GUS,

 • sprawozdania z zakresu ochrony środowiska,

 • sporządzanie dokumentów do złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego.