RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH I KARTA PODATKOWA

1/1

“Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów.

Roger Dow, wicedyrektor ds. sprzedaży w Mariott Hotels&Resorts

W ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

  • prowadzenie ewidencji przychodów oraz kontrolę dokumentów pod względem formalno-prawnym i rachunkowym,

  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT – obejmuje rejestr sprzedaży i zakupów,

  • sporządzanie, podpisywanie (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE,

  • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-28),

  • pomoc w zgłoszeniach w CEIDG.